Rólunk


Az önkéntes tűzoltó egyesületeknél meglévő nehézségek mellett több eredményt és sikert is elkönyvelhetett szövetségünk:

Az 1990-es évek elején megkezdődött egyesületi élet hanyatlását sikerült megállítanunk. Az életben maradt egyesületek újra fejlődésnek indultak a pályázati támogatásoknak köszönhetően, sajnálatos tény azonban, hogy az önkormányzati támogatások jelentősen csökkentek. Ezzel párhuzamosan a meglévő létesítményi tűzoltóságok is az érdekeik hathatósabb érvényre juttatásának céljából beléptek szervezetünkbe ahol külön tagozatként tevékenykednek. Az elmúlt években tagjaink közé lépett több újonnan alakuló karitatív tevékenységet folytató társadalmi szervezet is, így lassan megindult a szövetség tagszervezetei számának emelkedése.

Jogszabályi lehetőség alapján megyénkben 4 jól működő önkéntes tűzoltó egyesület felelt meg a köztestületi önkéntes tűzoltóságok felé támasztott követelményeknek. (Abádszalók, Kunhegyes, Kisújszállás, Tiszaföldvár) A követelmények közel azonosak, mint a hivatásos tűzoltóságoknál. Mind a négy helyen a tűzoltók többsége fő állású tűzoltó. Létrehozásukban az állomány kiképzésében (kb. 50 fő) a Megyei Szövetség jelentős segítséget nyújtott.

A Belügyminisztérium és a Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázatokon minden évben a megyében található Tűzoltó Egyesületek az önkormányzati támogatás összegének függvényében pályázhatnak tűzoltó szertár bővítésre, korszerűsítésre, tűzoltó gépjármű javításra és működési feltételek (felszerelések) javítására, vásárlására. Ez a pályázati rendszer 1995-től folyamatosan működik, melynek eredményeként szövetségünk önkéntes tagszervezetei közül évente 12-16 eredményesen pályázik. A pályázaton elnyert összegek 100 ezer és 2 millió forint között voltak, melyek minden évben egy kis lendületet adtak a megmaradás érdekében egy-egy egyesületnek. A pályázatok összege évenként országosan 100-150 millió forint.

Önkéntes tűzoltó egyesületeink 1995-től 2002-ig összesen 41 millió forint pályázati összeget nyertek.

Az önkéntes egyesületek mellett a Megyei Tűzoltók Szövetsége is rendszeresen pályázik és minden elnyert pályázatot ezen egyesületek támogatására használja fel. Pld. tanfolyamok szervezésére, tartására. Nagy jelentősége volt a 2001-ben számítógépre beadott pályázatunknak, melynek eredményeként 10 db számítógépet nyertünk konfigurációnként 333.000.- Ft értékben. Ezen számítógépek a Megyei Szövetség vezetősége által javasolt önkéntes tűzoltó egyesületek részére kerültek átadásra ünnepélyes keretek között 2001. december 28-án.

Védőruhával való ellátottságot jelentősen segítette a BM OKF által térítésmentesen biztosított, használt (SATTLER) védőruhák szétosztása. Megyénkből 18 önkéntes tűzoltó egyesület 134 db védőruhát vehetett át a központi készletből.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nemzetközi kapcsolatainak eredményeként 40 db B tömlő érkezett Németországból, melyek a Szövetség által javasolt önkéntes tűzoltó egyesületek részére kerültek átadásra.

Tagszervezeteink közgyűlésein, rendezvényein rendszeresen képviselteti magát a szövetség vezetősége. Az erkölcsi elismerés érdekében a szövetség által alapított és készíttetett szolgálati érmeket (10-20-25-30-40-50-60 éves) ünnepélyes keretek között adjuk át az érintett egyesületi tagoknak.

Évente a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen kerül megrendezésre május 4-én a tűzoltók védőszentjének Szent Flóriánnak napján a Megyei Tűzoltó Napi ünnepség, ahol az eredményes munkát végzők elismerésére a Tűzoltó Szövetség az önkéntes mozgalomban kiemelkedő teljesítményt nyújtókat díjazza. Javaslata alapján kerül sor a megyénkben kiemelkedő tevékenységet végzők részére a szövetség által alapított Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett valamint különböző országos és magasabb szintű elismerések átadására. Tagszervezeteink által rendezett fennállásuk évfordulós ünnepeire a Megyei Szövetség minden alkalommal értékes tárgyjutalmat ad át.

A hagyományörző tűzoltóversenyek: A minden évben megrendezett Jászsági Tűzoltóversenyen rendszeresen képviselteti magát a szövetség. Különdíjak átadása mellett igény szerint anyagilag is támogatjuk a verseny megrendezését. Ezévben közösen rendezi a Jászsági Tűzoltóversenyt a Jászberényi Tűzoltóság, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Megyei Tűzoltók Szövetsége Jászapátin. Ezen a rendhagyó versenyen az önkéntes, és létesítményi tűzoltók mellett a hivatásos önkormányzati tűzoltók versenyére is sor kerül. A versenyeken való részvételt tekintve 2 települést kell kiemelni (Pusztamonostor és Jászszentandrás), ahonnan rendszeresen 4-6 csapat vesz részt, ami létszámban és felkészítésben egyaránt jelentős. Pusztamonostori Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak lelkesedésére jellemző, hogy évek óta gyakorolják (megyénkben egyedül) a nemzetközi CTIF versenyszabályzat szerinti felkészülést és versenyzést. Hogy milyen jól elsajátították, igazolja a 2002-ben Szekszárdon megrendezett I. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny, ahol a pusztamonostori leány csapat az előkelő 3. helyet szerezte meg. Ezzel tovább gyarapították a település önkéntes tűzoltó egyesületének igen gazdag éremgyűjteményét. Ehhez az új versenyfeladat-végrehajtáshoz szükséges pályaelemeket, felszereléseket a Tűzoltó Szövetség biztosította.

2001. évben jelentős esemény volt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötött együttműködési megállapodás, melynek fő célja a tűz elleni védekezés segítése, a hivatásos, önkéntes, létesítményi tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai munkájának hatékonyabbá tétele. Ennek eredményeként 9 létesítményben közel 200 fő részére, 7 önkéntes tűzoltó egyesületnél több mint 100 fő részére 40 órás önkéntes és létesítményi tűzoltó tanfolyamot, valamint 50 főnek 240 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot tartottunk. A tanfolyamok eredményes végrehajtása érdekében a Megyei Szövetség a szükséges szakirodalmat megvásárolta és összeállított egy 40 órás tanfolyam előírásait tartalmazó tansegédletet is. A speciális szakismeretek megszerzéséhez több tanfolyamot is szerveztünk és tartottunk, pl. kismotorfecskendő kezelői, számítástechnikai, alpintechnikai.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közösen részt vettünk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei környezetvédelmi akcióprogram biztonsági részének kidolgozásában.

Évente kerül megrendezésre az önkéntes és létesítményi tűzoltók többnapos továbbképzése és országos szimpóziuma, melyre Megyei Szövetségünk 3-4 fő részvételét a finanszírozza.

Komoly erőfeszítéseket tettünk a fiatalok megszólítása, az egészséges, másokért tenni akaró fiatalok, az utánpótlás kinevelése érdekében. Egyesületeken belül több gyermek és ifjúsági csapatot alakítottunk, több alkalommal nyári hagyományőrző és múltkutató szaktábort szerveztünk részükre.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek beavatkozó állományának tagjai közül a Megyei Tűzoltók Szövetsége javaslatára 18 tagszervezetből 289 fő baleseti biztosítását oldjuk meg, ezzel is könnyítve a káresetek helyszínén veszélyes munkát végzők kockázatát.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében alapvetően több kockázati tényező, veszélyeztető hatás található meg. Az állandósult veszélyforrások köre bővült mindenekelőtt az árvízi és belvízi események, valamint az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal bekövetkező rendkívüli időjárási körülményekkel, a hagyományos jellegű kisebb káresetek mellett. A biztonság komplex területén belül elengedhetetlenné vált a széles társadalmi összefogás, hogy minél eredményesebben lehessen védekezni a különböző katasztrófák ellen.

Tevékenységünk főbb céljai, feladatai

  • Tagszervezeteink érdekeinek képviselete
  • Tűzvédelmet, mentőtevékenységet érintő jogszabályok, rendelkezések társadalmi ellenőrzése, kidolgozásukban való részvétel, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítás, hatályon kívül helyezés kezdeményezése.
  • Tűz- és káresetek megelőzésével, felszámolásával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel,
  • Tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok minél szélesebb körű tudatosítása, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenységek elősegítése.
  • Kapcsolattartás, egyéb tűzvédelemben érintett szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel, más országok hasonló jellegű szervezeteivel.
  • Tagszervezeteink tagsága részére szakmai képzés, továbbképzés szervezése, tartása.
  • Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingó- és ingatlan vagyonnal, a költségvetésben előirányzott összegekkel.
  • Elismerések kezdeményezése, alapítása és adományozása.
  • Tagjaink sport, kulturális igényeinek megvalósításának elősegítése, az ifjúsági sport-tevékenység támogatása.
  • Ezen célokat 2003-tól a bírósági jóváhagyást követően közhasznú tevékenység formájában végezzük. A Megyei Szövetség tagja lehet az a tűzoltó egyesület, karitatív mentőszervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki vagy amely magáévá teszi a szövetség célkitűzéseit, elfogadja és aláveti magát a szövetség szabályzatában foglaltak